start

Oferta - wynajem powierzchni użytkowych w budynku usługowym przy
ul. Pułaskiego 16 w Świdnicy

Proponowane warunki wynajmu:

1) Lokalizacja

Lokale stanowiące oferowany przedmiot wynajmu są częścią budynku położonego w centrum Świdnicy przy ul. Pułaskiego 16 w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Pułaskiego, dojazd i miejsca parkingowe dla pracowników od strony południowej – wewnątrz kwartału. Istnieje możliwość doboru pomieszczeń według życzenia wynajmującego.

Walory lokalizacyjne:

> centrum miasta
> sąsiedztwo innych instytucji
> dojazd kołowy dla klientów - od strony ul. Pułaskiego
> dojazd kołowy dla pracowników i obsługa gospodarcza – od strony wnętrza kwartału (wjazd od ulicy Dalekiej)


Metraż:

> Powierzchnia całego budynku: 1100,m2
> Powierzchnia użytkowa lokali od: 40,0m2

Miejsca parkingowe:

> Miejsca parkingowe dla klientów w ramach Miejskiej Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Pułaskiego
> Miejsca parkingowe dla pracowników oraz kadry kierowniczej wewnątrz kwartału od strony południowej budynku
 

 

2) Opis standardu wykończenia oraz wyposażenia i instalacji zastosowanych w budynku

Klimatyzacja:
Wszystkie pomieszczenia w budynku będą klimatyzowane

Sieć logiczna:
W budynku zostanie wykonana sieć logiczna obejmująca okablowanie strukturalne (sieć komputerową), jednostkę centralna z hubami i UPS

Internet:
Stałe łącze do Internetu typu POLPAK-T

System telewizji dozorowej CCTV:
Obiekt składający się z budynku, parkingu oraz bezpośredniego sąsiedztwa strefy wejściowej do budynku będzie monitorowany systemem telewizji dozorowej CCTV.

System sygnalizacji włamania i napadu SSWIN:
Budynek wyposażony będzie w system sygnalizacji włamania i napadu obejmujący czujki ruchu, czujki zbicia szyby połączone z alarmem i cichym powiadomieniem policji.

System ochrony p.poż:
Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe budynek wyposażony będzie w system ochrony p.poż.

Dźwig osobowy:
Wszystkie kondygnacje budynku, za wyjątkiem piwnic, dostępne będą dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach. W budynku zainstalowana zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie klatki schodowej winda osobowa.

Standard wykończenia:
> Posadzki na parterze, korytarzach, klatkach schodowych i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z płytek ceramicznych lub kamiennych
> W pomieszczeniach biurowych panele podłogowe
> Stolarka okienna i otworowa zewnętrzna drewniana ze szkłem niskoemisyjnym o współczynniku U=1,1 W/m2K o wzmocnionej odporności na rozbicie
> Ściany wewnętrzne stosownie do potrzeb tynkowane i malowane powłokami malarskimi, w przestrzeniach publicznych parteru przewiduje się ekspozycję wątków kamiennych ścian

Uwaga:
1) Dobór kolorystyki wnętrza będzie konsultowany z Wynajmującym
2) Szczegóły nie wyjaśnione na zapytanie
 

Kontakt:

"Everest" spółka cywilna
58-100 Świdnica
ul. Pułaskiego 16

tel.:
+ 48 (74) 851 33 50
+ 48 (74) 851 33 61
+ 48 (74) 851 33 63
+ 48 604 612 467

e-mail:
biuro@everest.swidnica.pl
 

 
POCZĄTEK                          STRONA GŁÓWNA

Webdesign: Marszu 2004